Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 - změna č. 1
Typ dokumentu Územní studie
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 15. 3. 2012
Účinnost OOP 15. 3. 2012
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=39007205
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚS Běleč n. O. - lokalita 15
Dokumentace je nahrazena ÚP Běleč nad Orlicí
Poznámka možnost využití ukončena k 13.1.2017
Architekti
Novotný Stanislav
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 - změna č. 1 15. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS zuastavitelné plochy Z2a a Z10 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS zastavitelné plochy Z1f a Z1g a Z9 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 16 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚP Běleč nad Orlicí 29. 12. 2016 ano ano ano ano ano   ano ano
Běleč nad Orlicí Změna č. 2 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí 7. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí Změna č. 1 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí 7. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí ÚPSÚ Běleč n. Orlicí 12. 10. 2000 ano ano ano ano ano ano
1