Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Horní Olešnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Horní Olešnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=04363
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Horní Olešnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Horní Olešnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 9.5.2012
Návrh
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 10. 12. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka 1.SJ: 26.6.2015 20230/UP/2015/Hg, 28.7.2015