Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Dobrá Voda u Hořic
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobrá Voda u Hořic
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 12. 10. 2015
Účinnost OOP 27. 10. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=13821048&RC_ZMENY=1
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Dobrá Voda u Hořic
Poznámka archivován i PS po změně č. 1
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dobrá Voda u Hořic (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobrá Voda u Hořic

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobrá Voda u Hořic ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 2. 2. 1999 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 2 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 10. 11. 2010 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 9. 2013 ano ano ano ano ano   ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic 11. 10. 2013 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic - lokalita Z1/1 a Z38 21. 12. 2017 ano ne ne ne ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 10. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska 11172/UP/2015/Hg
Datum stanoviska 14. 4. 2015
Referent Martin Herzog
Datum schválení 19. 3. 2014
Poznámka schválení pořízení: 17.12.2013
Návrh
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 21. 1. 2015
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 11172/UP/20158/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 14. 4. 2015
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 5. 8. 2015
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 21369/UP/2015/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 11. 8. 2015
Poznámka