Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Solnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Solnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město Solnice
Datum vydání OOP 21. 6. 2017
Účinnost OOP 6. 7. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=87903993&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Solnice
Poznámka archivován i PS: 18.12.2017
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Solnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Solnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska bez vyjádření
Datum stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 8. 6. 2015
Poznámka na základě zprávy o uplatňování schválení 10.3.2014 (Pro), v lednu 2015 projednání rozšířeného zadání, Jir,
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-20389/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum metodického stanoviska 8. 6. 2016
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 10. 5. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-40407/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 12. 12. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 30. 1. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-4435/UP/2017
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 2. 2. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 16270/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 31. 5. 2017
Poznámka