Dokumentace | Archiv - ÚS pro zastavitelnou plochu Z1-10 a plochu přestavby P1-3, Solnice (17. 1. 2014)

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Solnice