Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Boharyně
Typ dokumentu Územní plán
Obec Boharyně
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 10. 3. 2017
Účinnost OOP 25. 3. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=94402711
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPO Boharyně
změna č. 1 ÚPO Boharyně
změna č. 2 ÚPO Boharyně
Poznámka
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Boharyně (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Boharyně

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 11. 12. 2013
Poznámka schválení pořízení: 12.1.2011
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 21. 7. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 30052/UP/2016/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 26. 9. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 23. 1. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-3578/2017/UP/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 25. 1. 2017
Poznámka