Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Osičky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Osičky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=32601565
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Osičky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Osičky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 26. 2. 2014
Poznámka schválení pořízení: 6.4.2011
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 8. 4. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17870/UP/2019/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 26. 6. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 17. 2. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka