Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Liberk
Název ÚS Zastavitelná plocha Z15, Liberk
Typ dokumentu Územní studie
Obec Liberk
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=08252
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Liberk (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Liberk

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 18. 4. 2013
Poznámka