Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Liberk
Název ÚS Zastavitelná plocha Z44, Liberk - Rampuše
Typ dokumentu Územní studie
Obec Liberk
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 24. 9. 2013
Účinnost OOP 24. 9. 2013
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=15084041
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Rampuše (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Liberk

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 18. 4. 2013
Poznámka