Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Zdobnice
Název změna č. 2 ÚP Zdobnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Zdobnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=15746707&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Zdobnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Zdobnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska bez vyjádření
Datum stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 7. 5. 2015
Poznámka na základě zprávy o uplatňování ÚP Zdobnice po zm. č. 1 v r. 2013, v r. 2015 revize, zadání změněno a bylo samostatné rozhodnutí o pořízení zm.2 ÚP 16.8.2013
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-33988/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum metodického stanoviska 17. 10. 2016
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 20. 9. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-25396/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 10. 8. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka