Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bílsko u Hořic
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bílsko u Hořic
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 19. 11. 2018
Účinnost OOP 4. 12. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=87884156
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Bílsko
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Bílsko u Hořic (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bílsko u Hořic

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 12. 8. 2015
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 11.1.2012
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–21002/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 10. 8. 2017
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 12. 7. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-34313/UP/2017/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 8. 11. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 27. 8. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK–22406/UP/2018
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 8. 10. 2018
Poznámka