Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Benátky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Benátky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 1. 10. 2014
Účinnost OOP 16. 10. 2014
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=48449343
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Chládek Robert
Území
Benátky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Benátky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 21. 8. 2013
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 21.12.2012
bez sdělení
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska 13144/UP/2014/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska 24. 3. 2014
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 25. 2. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 5466/UP/2014/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 5. 5. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 10. 9. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 15028/UP/2014/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 15. 9. 2014
Poznámka