Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Urbanice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Urbanice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=70816766
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Území
Urbanice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Urbanice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 1. 3. 2018
Poznámka schválení pořízení: 22.8.2017
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka