Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Libuň
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libuň
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec - Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=33903140
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Libuň (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libuň

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska 8368/UP/2015/Ji
Datum stanoviska 13. 3. 2015
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 23. 9. 2015
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 22.6.2012
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 14. 9. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–21184/UP/2019
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 30. 7. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum potvrzení
Poznámka