Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Libřice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libřice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=17992801
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Libřice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libřice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 10. 2. 2014
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 12.12.2011
bez sdělení k zadání