Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bříšťany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bříšťany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 5. 6. 2018
Účinnost OOP 20. 6. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=41056025
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Bříšťany
změny č. 1 ÚPSÚ Bříšťany
Poznámka
Architekti
Foglar Petr
Území
Bříšťany (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bříšťany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 15. 12. 2014
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 21.2.2011
Návrh
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 6. 1. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-13465/UP/2016/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 22. 4. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 26. 2. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-2950/UP/2018
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 27. 2. 2018
Poznámka