Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Běleč nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 29. 12. 2016
Účinnost OOP 13. 1. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=99108521
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Běleč n. Orlicí
Změna č. 1 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí
Změna č. 2 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí
a dalších 3 dokumentací ...
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 - změna č. 1 15. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS zuastavitelné plochy Z2a a Z10 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS zastavitelné plochy Z1f a Z1g a Z9 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 16 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚP Běleč nad Orlicí 29. 12. 2016 ano ano ano ano ano   ano ano
Běleč nad Orlicí Změna č. 2 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí 7. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí Změna č. 1 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí 7. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí ÚPSÚ Běleč n. Orlicí 12. 10. 2000 ano ano ano ano ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 27. 12. 2012
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 29.6.2011
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 4. 9. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17708/UP/2014/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 20. 10. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 21. 7. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-24145/UP/2016/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 21. 7. 2016
Poznámka 1. VP: 18.6.2015 17404/UP/2015/Sl, 19.6.2015
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-34388/UP/2016 KUKHK-10665/UP/2016/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 24. 10. 2016
Poznámka po 1. VP:KUKHK-10665/UP/2016/Sl 22.3.2016