Dokumentace | Archiv - ÚP Bačalky (30. 6. 2014) - nahrazeno dokumentací změna č. 1 ÚP Bačalky

Archivováno
6. 8. 2014
Archivované skeny
Výkresy ano
Texty ano
MINIS ano
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano

Seznam dokumentací vztažených k obci Bačalky