Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Bílý Újezd
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bílý Újezd
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad kněžnou
Datum vydání OOP 30. 8. 2017
Účinnost OOP 14. 9. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=79894655&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Bílý Újezd
Poznámka archivován i PS po změně č. 1, 16.11.2017
Architekti
Harom Tomáš
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Bílý Újezd

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 22. 10. 2012
Poznámka na základě zprávy o uplatňování ÚP,
schválení pořízení: ?
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 21. 6. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-27590/UP/2016/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 26. 8. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK-33364/UP/2016/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum potvrzení 14. 10. 2016
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 1. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-1578/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 18. 1. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-7280/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 24. 2. 2017
Poznámka