Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Žďárky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žďárky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 13. 12. 2016
Účinnost OOP 30. 12. 2016
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=72732179
MINIS ano
SEA ano
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Žďárky
změna č. 1 ÚPO Žďárky
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Žďárky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2011
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 3. 12. 2012
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 6.12.2010
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 30. 9. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 32232/UP/2015/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 17. 12. 2015
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 10. 3. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-9502/UP/2016/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 11. 3. 2016
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-36731/UP/2016/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 21. 11. 2016
Poznámka