Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Libošovice
Název změna č. 1 ÚPO Libošovice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libošovice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 14. 9. 2017
Účinnost OOP 29. 9. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=89557389&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Libošovice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libošovice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska bez sdělení
Datum stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 18. 12. 2014
Poznámka schválení pořízení: 27.8.2009
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–18448/UP/2016/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 23. 5. 2016
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 7. 4. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-6697/UP/2017/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 17. 2. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 26. 4. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-14644/UP/2017/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 24. 4. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK–20216/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 28. 6. 2017
Poznámka