Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 RP Trutnov - Červený kopec
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Trutnov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 19. 4. 2012
Účinnost OOP 3. 5. 2012
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=18212527&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje RP Trutnov - Červený kopec
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 RP Trutnov - Červený Kopec
Poznámka do archivu předán i právní stav RP po vydání 1. změny
Architekti
Žatecký Roman
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Trutnov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2011
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 19. 9. 2011
Poznámka schválení pořízení: 13.12.2010
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 22. 11. 2011
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 14. 2. 2012
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka