Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Dobrá Voda u Hořic
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobrá Voda u Hořic
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 12. 9. 2013
Účinnost OOP 27. 9. 2013
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskrluni.asp?RC_UPD=13821048
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic
změna č. 1 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic
změna č. 2 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Dobrá Voda u Hořic
Poznámka dne 25.1.2014 nabylo právní moci rozhodnutí č. j. 18033/UP/2013/Hg ze dne 9.1.2014 o zrušení části ÚP Dobrá Voda u Hořic, p.p.č. 104/14 v kú Horní Dobrá Voda
Architekti
Koutová Alena
Území
Dobrá Voda u Hořic (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobrá Voda u Hořic

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobrá Voda u Hořic ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 2. 2. 1999 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 2 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 10. 11. 2010 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 9. 2013 ano ano ano ano ano   ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic 11. 10. 2013 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic - lokalita Z1/1 a Z38 21. 12. 2017 ano ne ne ne ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 10. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 26. 1. 2011
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 21.4.2009
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 18. 10. 2011
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 2542/UP/2012/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 15. 2. 2012
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) 389/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum potvrzení 8. 1. 2013
Poznámka 16471/UP/2012/Tov, 8,.10.2012 - konstatovány stále nedostatky
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 3. 2013
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 5058/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 13. 3. 2013
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 7877/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 29. 4. 2013
Poznámka