Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Kostelec nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Kostelec nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 5. 9. 2011
Účinnost OOP 20. 9. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=41645449
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPM Kostelec nad Orlicí
změna č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí
změna č. 2 ÚPM Kostelec nad Orlicí
Dokumentace je nahrazena změna č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Kostelec nad Orlicí: 29.2.2016, SM, již se zpracovává změna č.3, zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu 2. zpráva o uplatňování ÚP KOstelec nad Orlicí, 6/2019, Tov, vyplývá změna č. 4, schválena: 16.9.2019
Architekti
Palacká Alena
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Kostelec nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Kostelec nad Orlicí ÚPM Kostelec nad Orlicí 19. 8. 2002 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí 10. 11. 2008 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 2 ÚPM Kostelec nad Orlicí 19. 10. 2009 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí ÚP Kostelec nad Orlicí 5. 9. 2011 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 4 ÚP Kostelec nad Orlicí ne ne ne ne ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 1 ÚP Kostelec nad Orlicí 29. 4. 2014 ano ne ne ne ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 2 ÚP Kostelec nad Orlicí 21. 4. 2015 ano ano ano ne ano
Kostelec nad Orlicí Urbanistická studie zástavby RD Kostelec nad Orlicí - severovýchod 26. 6. 2017 ne ne ne ne ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí 23. 5. 2018 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí ÚS Kostelec nad Orlicí - Seykorův park 2. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka pořízení schváleno 23.7.2009
ÚP vznikl "překlopením" ÚPM a jeho změn dle nové právní úpravy
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska 20045/UP/2010/Sm
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska 26. 10. 2010
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 845/UP/2011/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 17. 1. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 1. 7. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka