Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Zdobnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Zdobnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 9. 3. 2011
Účinnost OOP 24. 3. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=15746707&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Zdobnice
Dokumentace je nahrazena změna č. 3 ÚP Zdobnice
Poznámka
Architekti
Navrátil Emil
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Zdobnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 12. 3. 2009
Poznámka schválení pořízení: 23.10.2009
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 12. 10. 2010
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 21983/UP/2010/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 26. 11. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 20. 1. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka