Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Dobruška
Název změna č. 3 ÚPM Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 24. 11. 2011
Účinnost OOP 13. 12. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=22341102&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Dobruška
Poznámka
Architekti
Hučík Milan
Území
Dobruška (katastr)
Pulice (katastr)
Křovice (katastr)
Domašín u Dobrušky (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 7. 10. 2010
Poznámka schválení pořízení: 15.9.2008
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 13917/UP/2011/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 28. 7. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 31. 10. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka