Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název RP Trutnov - Nové Dvory
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Trutnov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 2. 3. 2015
Účinnost OOP 17. 3. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=87313478
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Vokatý Martin
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Trutnov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 10. 7. 2012
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 19. 2. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska
Poznámka opakované veřejné projednání, bez stanoviska
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska
Poznámka