Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Stěžery
Název změna č. 4 ÚPO Stěžery
Typ dokumentu Územní plán
Obec Stěžery
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 13. 1. 2011
Účinnost OOP 18. 2. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=52357119&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Křelina František
Území
Stěžery (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Stěžery

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 7. 5. 2010
Poznámka schválení pořízení: 12.2.2010
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20177/UP/2010/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 25. 10. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 21. 12. 2010
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka