Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Zdobnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Zdobnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 11. 6. 2009
Účinnost OOP 29. 6. 2009
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=15746707
MINIS ne
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Zdobnice
změna č. 1 a úpravy ÚPO Zdobnice
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Zdobnice
Poznámka dle §188 odst. 1 zákona183/2006Sb., výsledkem změny č. 1 ÚPO Zdobnice zpráva o uplatňování ÚP: 6/2013, která vede k pořízení změny č. 2 ÚP, sdělení Ing. Jirásková, 11566/UP/2013/8Ji, 17.6.2013 zpráva č. 2 o uplatňování ÚP Zdobnice, 6/2017, KUKHK-21552/UP/2017/Va /Va, 10.7.2017 nevyplývá změna UP Zdobnice, shcválena: 7.8.2017
Architekti
Navrátil Emil
Území
Zdobnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Zdobnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2007
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 24. 9. 2007
Poznámka schválení pořízení: 13.2.2007
Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18859/UP/2008/Du
Referent
Datum stanoviska 26. 11. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka projednáváno jako změna č. 1 a úprava ÚPO Zdobnice