Dokumentace | Archiv - změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov - nahrazeno dokumentací ÚP Pilníkov

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov 26. 9. 2019 ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
1