Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Pilníkov
Název změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=12061
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Pilníkov
Poznámka
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Pilníkov (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
113760_1 zrušeno zcela 1. 1. 2010 -

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov 6. 1. 2020 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov 6. 1. 2020 ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska 1993/UP/2010/Ha
Referent Petr Háp
Datum metodického stanoviska 2. 2. 2010
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka