Dokumentace | Archiv - změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují (2. 7. 2010) - nahrazeno dokumentací ÚP Bezděkov nad Metují

Archivováno
1. 8. 2010
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano

Seznam dokumentací vztažených k obci Bezděkov nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bezděkov nad Metují ÚP Bezděkov nad Metují 8. 2. 2019 ano ne ne ne ano
Bezděkov nad Metují ÚPO Bezděkov nad Metují 29. 6. 2001 ano ano ano ano ano ano
Bezděkov nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Bezděkov nad Metují změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují 2. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
1