Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Bezděkov nad Metují
Název změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bezděkov nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MěÚ Náchod
Datum vydání OOP 2. 7. 2010
Účinnost OOP 24. 7. 2010
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=13134403&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Bezděkov nad Metují
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Bezděkov nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bezděkov nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bezděkov nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Bezděkov nad Metují ÚP Bezděkov nad Metují 8. 2. 2019 ano ano ne ne ano
Bezděkov nad Metují změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují 2. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Bezděkov nad Metují ÚPO Bezděkov nad Metují 29. 6. 2001 ano ano ano ano ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska 5372/UP/2009/Hg
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 7. 5. 2009
Poznámka schválení pořízení: 17.12.2008
Návrh
V evidenci od 2009
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 1991/UP/2010/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 2. 2. 2009
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 22. 6. 2010
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka