Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Smidary
Název změna č. 1 ÚPSÚ Smidary
Typ dokumentu Územní plán
Obec Smidary
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=15094
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Smidary (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
112060_1 nedokončeno ukončeno pořizování -

Seznam dokumentací vztažených k obci Smidary

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka nedokončeno