Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Žďárky
Název změna č. 1 ÚPO Žďárky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žďárky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 29. 12. 2008
Účinnost OOP 17. 1. 2009
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=2920170&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Žďárky
Poznámka
Architekti
Falta Bedřich
Území
Žďárky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žďárky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 4. 8. 2008
Poznámka schválení pořízení: 3.12.2007
Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17183/UP/2008/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 30. 10. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 18. 12. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka