Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Nová Ves
Název změna č. 1 ÚPO Nová Ves
Typ dokumentu Územní plán
Obec Nová Ves
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 24. 9. 2008
Účinnost OOP 9. 10. 2008
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=62470644&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Nová Ves
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Nová Ves (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Nová Ves

Zadání
V evidenci ÚPD od 2007
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 28. 11. 2007
Poznámka schválení pořízení: 13.6.2007
Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 8974/UP/2008/Du
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 4. 6. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 31. 7. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Poznámka