Dokumentace | Archiv - změna č. 130 (18. 12. 2007)

Archivováno
11. 2. 2008
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 87 28. 3. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 182 23. 6. 2009 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 149 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 81 26. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 1 RP Kopec sv. Jana 31. 3. 2009 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 108 28. 3. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 134 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 147 23. 6. 2009 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 222 22. 6. 2010 ano ne ne ne ano
1 2 3 4 8 11 14