Dokumentace | Archiv - změna č. 130 (18. 12. 2007)

Archivováno
11. 2. 2008
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 196 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 81 26. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové US Farářství v Hradci Králové ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 153 5. 8. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 154 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 22 26. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 3 RP Kopec sv. Jana 28. 6. 2011 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změny č. 148-1, 148-2 17. 6. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 134 ne ne ne ne ano
1 2 3 4 8 11 14