Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bílý Újezd
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bílý Újezd
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov n. Kn.
Datum vydání OOP 4. 2. 2008
Účinnost OOP 20. 2. 2008
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=79894655
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Bílý Újezd
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP: 22.10.2012; vyplynula nutnost změny ÚP 2. zpráva o uplatňnování ÚP, pro, 9.12.2016, nevyplývá změna
Architekti
Rak Milan
Území
Bílý Újezd (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bílý Újezd

Zadání
V evidenci ÚPD od 2004
Číslo jednací stanoviska 30881/RR/2004/Bř
Datum stanoviska
Referent Radka Veselá
Datum schválení 28. 4. 2005
Poznámka schválení pořízení: 14.7.2003
Koncept
Zahájení prací
Číslo jednací stanoviska 6104/RR/2006/Du
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Poznámka
Souborné stanovisko
Název 19435/UP/2006/Du
Referent Václava Prokopová
Datum 17. 10. 2006
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2007
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 9870/UP/2007/Du
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 21. 6. 2007
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 30. 10. 2007
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Poznámka