Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Libčany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libčany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 27. 1. 2010
Účinnost OOP 16. 2. 2010
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=21102542
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Libčany
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Libčany
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP: 22.1.2014, Herzog, ze zprávy vyplývá zadání změny ÚP
Architekti
Falátek Zdeněk
Území
Libčany (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libčany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2001
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 13. 12. 2001
Poznámka schválení ořízení: 16.7.2001
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 22. 10. 2002
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20671/UP/2008/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 17. 12. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 21. 12. 2009
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka