Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Rybná nad Zdobnicí
Název změna č. 1 ÚPSÚ Rybná nad Zdobnicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Rybná nad Zdobnicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=14387
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Rybná nad Zdobnicí
Poznámka
Architekti
Vašatová Hana
Území
Rybná nad Zdobnicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Rybná nad Zdobnicí