Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Přepychy
Název změna č. 1 ÚPSÚ Přepychy
Typ dokumentu Územní plán
Obec Přepychy
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 22. 2. 2001
Účinnost OOP 12. 3. 2001
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98Z.asp?RC_UPD=40661430&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Přepychy
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Přepychy (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Přepychy

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 9. 8. 2000
Poznámka schválení pořízení: 1.2.2000
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 21. 2. 2001
Datum veřejného projednávání
Poznámka