Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Ohnišov
Název změna č. 1 ÚPSÚ Ohnišov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Ohnišov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 12. 3. 1998
Účinnost OOP 1. 4. 1998
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98Z.asp?RC_UPD=25240317&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Ohnišov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Ohnišov

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 4. 2. 1998
Datum veřejného projednávání
Poznámka