Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Doudleby n. Orlicí
Název změna č. 1 ÚPSÚ Doudleby nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Doudleby nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 22. 2. 2001
Účinnost OOP 12. 3. 2001
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=46224357&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Doudleby nad Orlicí
Poznámka
Architekti
Křelina František
Území
Doudleby nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Doudleby nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 24. 8. 2000
Poznámka schválení pořízení: 30.6.2000
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 21. 2. 2001
Datum veřejného projednávání
Poznámka