Dokumentace | Archiv - změna č. 2 ÚPSÚ Nechanice (7. 12. 2000) - nahrazeno dokumentací ÚP Nechanice

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Nechanice

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Nechanice ÚPSÚ Nechanice 6. 2. 1997 ano ano ano ano ano ano
Nechanice změna č. 1 ÚPSÚ Nechanice 25. 6. 1998 ano ano ano ano ano ano
Nechanice změna č. 2 ÚPSÚ Nechanice 7. 12. 2000 ano ano ano ano ano ano
Nechanice RP Nechanice 26. 9. 2002 ano ne ne ne ano
Nechanice změna č. 3 ÚPSÚ Nechanice 16. 4. 2004 ano ano ano ano ano ano
Nechanice změna č. 4 ÚPSÚ Nechanice 30. 3. 2006 ne ne ne ne ano
Nechanice ÚP Nechanice 15. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Nechanice ÚS Nechanice - Za školou I. 12. 9. 2011 ne ne ne ne ano
Nechanice ÚS Nechanice - Jih I. 12. 9. 2011 ne ne ne ne ano
Nechanice změna č. 1 ÚS Nechanice - Za školou I. 21. 10. 2013 ne ne ne ne ano