Dokumentace | Archiv - změna č. 6 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem, část Blešno (4. 10. 2004) - nahrazeno dokumentací ÚP Blešno

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Blešno