Dokumentace | Archiv - 1. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek (4. 6. 2002) - nahrazeno dokumentací ÚP Sobotka

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Sobotka