Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Libuň
Název ÚPSÚ Libuň - změny 1999
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libuň
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel okú
Datum vydání OOP 15. 6. 1999
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98Z.asp?RC_UPD=2415468&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Zemánková Jelena
Území
Libuň (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libuň

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 1.5.1999
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka