Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Dřevěnice
Název změny č. 2 ÚPSÚ Dřevěnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dřevěnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=13780
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Dřevěnice
Poznámka
Architekti
Vojtěch Milan
Území
Dřevěnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dřevěnice