Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Dřevěnice
Název změny č. 1 ÚPSÚ Dřevěnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dřevěnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 10. 1. 2001
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=13780
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Dřevěnice
Poznámka
Architekti
Vojtěch Milan
Území
Dřevěnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dřevěnice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska 10. 1. 2001
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka