Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Vysoký Újezd
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vysoký Újezd
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 12. 7. 1995
Účinnost OOP 1. 8. 1995
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98.asp?RC_UPD=16643928
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Vysoký Újezd
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Vysoký Újezd (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vysoký Újezd

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka